ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο.Μ.Μ.Θ.
Περιγραφή σεμιναρίου:
Το σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών θα επικεντρωθεί σε πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν στη διεύθυνση χορωδίας. Όποιος το επιθυμεί, μπορεί να προτείνει ένα έργο για μελέτη (4φωνο a capella) διάρκειας 2-3 λεπτών, το οποίο θα πρέπει όμως να υποβάλλει με τη δήλωση συμμετοχής.
 
Αναλυτικά:
1. Ιστορία της χορωδιακής μουσικής: O όρος «χορωδία» και το περιεχόμενό του στις χρονικές περιόδους – Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της δυτικής μουσικής – Οι βασικές χορωδιακές φόρμες – Η εξέλιξη του χορωδιακού συμβάντος ανά τους αιώνες –– Μουσικός συμβολισμός και μουσική ζωγραφική.
2. Οργάνωση χορωδίας: Φωνητικές προϋποθέσεις υποψήφιων χορωδών – Ακρόαση και μέθοδοι επιλογής – Όριο ηλικίας – Εντοπισμός φωνητικής κατηγορίας - Φωνητικό εύρος και αναλογίες στις ομάδες φωνών – Χορωδία στην παρτιτούρα.
3. Τεχνική διεύθυνσης - Η κορώνα - Το κλείσιμο: Ιστορία της τεχνικής –Τύποι διεύθυνσης – Βασικές προϋποθέσεις – Στάση προετοιμασίας – Τονοδότηση – Προεναρκτήρια κίνηση – Κυρίως διεύθυνση – Κλείσιμο – ενδιάμεση και τελική κορώνα – Ασύμμετρα μέτρα – Αρθρωτές και συνοπτικές κινήσεις – Υποδιαίρεση αλτήρα – Χρήση καρπού, πήχεως, βραχίονα, ώμου.
4. Τεχνική αναπνοής - Τεχνική τραγουδιού: Ανατομία – Φυσιολογία – Ψηλά και χαμηλά αντηχεία – Λειτουργία των χορδών – Ο ρόλος του διαφράγματος – Είδη αναπνοής – Συνθήκη τραγουδιού – Πρόσθια φωνητική θέση – Αναπνοή στη διάρκεια του τραγουδιού – Λειτουργία της ακοής – Παθήσεις φωνητικών χορδών.
5. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της φωνής
6. Φωνητική ενεργοποίηση: Μέσα φωνητικής ενεργοποίησης – Στόχοι – Διάρκεια –Ασκήσεις – Έλεγχος ορθότητας – Βοηθητικοί φθόγγοι – Θεμέλιος και αρμονική στήλη – Ψηλοί αρμονικοί και η συμβολή τους στη χορωδιακή πράξη – Ορθοτονία και συνήθεις αποκλίσεις.
7.  Άρθρωση και εσωτερικός ρυθμός της γλώσσας: Φωνητικές θέσεις και βοηθητικοί φθόγγοι – Χορωδιακή άρθρωση – Συνήθη λάθη – Σημαία ισχύος φθογγόσημων – Συνιζήσεις και εκθλίψεις – Ποιότητα φωνηέντων και συμφώνων – Προσωδία – Ορθή προφορά διαφορετικών γλωσσών.
8. Μεταφώνηση: Διάρκεια μεταφώνησης – Προμεταφώνηση – Μεταφώνηση και τραγούδι – Ρεπερτόριο για μεταφωνούντες – Λάθη χειρισμού της μεταφώνησης.
9. Οργάνωση δοκιμής και συναυλίας: Πρόβα – Γενικές προϋποθέσεις – Διάρκεια – Τεχνικές προδιαγραφές – Προετοιμασία -Τακτική της πρόβας –Ο μαέστρος ως «αυθεντία» - Διαμόρφωση όρων ερμηνείας – Ψυχολογικός παράγων – Λάθη και αντιμετώπισή τους – Η ηχογράφηση – Η σύνθεση προγραμμάτων.
10. Παλιά μουσική: Η πράξη εκτέλεσης της παλιάς μουσικής – Η έννοια του μέτρου – Η απουσία βασικών προϋποθέσεων εκτέλεσης – Το λάθος της voce bianca – Αποκατάσταση παρτιτούρας – Προϋποθέσεις και στόχοι – Τα διάφορα στυλ – Η σύγχυση τεχνικής και στυλ – Η κορώνα ως μέσο ερμηνείας – Ιστορικές προϋποθέσεις – Παιδαγωγική της παλιάς μουσικής.
11. Σύνθεση χορωδιακών προγραμμάτων
12. Τα διάφορα στυλ
13. Προβλήματα καθημερινής χορωδιακής πράξης
 
Θεωρητικό υπόβαθρο / επιθυμητές προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι συμμετέχοντες προτείνεται να έχουν μελετήσει το βιβλίο του Αντώνη Κοντογεωργίου Η Διεύθυνση Χορωδίας, ενώ είναι επιθυμητό να βρίσκονται σε επίπεδο τρίτης κατωτέρας πιάνου, αρμονίας.
 
Κόστος συμμετοχής: 50€
 
Εγγραφές / δηλώσεις συμμετοχής:
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχής σας με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.
Η ολοκλήρωση της εγγραφής σας γίνεται με αγορά εισιτηρίου.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

50 € (τιμή σεμιναρίου)

 • 05 Απριλίου 2013
  Παρ     18:30 - 21:30  (ΦΟΥΑΓΙΕ M2)
 • 06 Απριλίου 2013
  Σαβ     10:30 - 13:30  (ΦΟΥΑΓΙΕ M2)
 • 06 Απριλίου 2013
  Σαβ     18:30 - 21:30  (ΦΟΥΑΓΙΕ M2)
 • 07 Απριλίου 2013
  Κυρ     10:30 - 13:30  (ΦΟΥΑΓΙΕ M2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ