ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΗ ΓΚΟΥΝΑ, ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΝΑΡΑ & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Διοργάνωση: ΟΜΜΘ

Η μετάδοση διαρκεί περίπου 40 λεπτά και θα γίνει από το κανάλι του ΜΜΘ στο Youtube (https://www.youtube.com/user/Tchgreece), αλλά και από τη σελίδα του στο facebook.
Ιδού ο Νυμφίος έρχεται…/ Τον Νυμφώνα σου βλέπω…/ Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος…/ Κύριε, ερχόμενος προς το πάθος…/ Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου…/ Η πόρνη εν κλαυθμώ ανεβόα… Πόρνη προσήλθε σοι…/ Σε, τον της παρθένου Υιόν…/ Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον…/ Ότε οι ένδοξοι μαθηταί.../ Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα…/ Μυσταγωγών σου, Κύριε…/ Άρχοντες λαών…, Τας αισθήσεις ημών…, Έδραμε λέγων ο Ιούδας…, Εις τριάκοντα αργύρια…, Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια…, Αντί αγαθών…/ Εξηγόρασας ημάς…/ Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…/ Εξέδυσάν με τα  ιμάτιά μου…/ Επί ξύλου βλέπουσα…/ Εγκώμια/ Αναστάσιμα ευλογητάρια/ Ανάστα ο Θεός…/ Χριστός ανέστη εκ νεκρών…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πάρης Γκούνας Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος
Γιώργος Φανάρας Πρωτοψάλτης-Μουσικοδιδάσκαλος
Χρυσόστομος Σταμούλης, καθηγητής Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Αφήγηση

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των δράσεων τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα ενδεδειγμένα από τον ΕΟΔΥ μέτρα ασφαλείας και αποστάσεων, τόσο για τους καλλιτέχνες όσο και για το προσωπικό που εργάστηκε. Για τον ίδιο λόγο τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν με χρήση ειδικής τεχνολογίας.
  • 15 Απριλίου 2020
    Τετ     19:00