ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ TIZIANO PALLADINO

Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του προγράμματος “Suono Italiano”
 
J.S. Bach: Preludio από τη Σουίτα για τσέλο Αρ. 1 σε Σολ μείζονα
An. Riggieri: La Fustemberg
W.A. Mozart: Rondo Alla Turca
P. Mascagni: Intermezzo από την όπερα Cavalleria Rusticana (μεταγραφή: T. Palladino)
R. Calace: Πρελούδιο Αρ. 2, Έργο 49
                 Πρελούδιο Αρ. 14,  Έργο 149
G. Pettine: Fantasia Romantica, Έργο 45
I. Albeniz: Asturias
Y. Kuwahara: Jongara

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Tiziano Palladino Μαντολίνο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

  • 18 Δεκεμβρίου 2017
    Δευ     21:00  (ΦΟΥΑΓΙΕ M2)