ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΟΚΑΣ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Π.Θ.

Βιώνουμε την ραγδαία εξέλιξη των επιστημών. Από την Κοσμολογία (την γένεση, την εξέλιξη του σύμπαντος, την δημιουργία του ηλιακού συστήματος), στην Βιολογία (το πρώτο κύτταρο, η εμφάνιση περισσότερο πολύπλοκων οργανισμών, η έντονη βιοποικιλότητα), στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνικής. Στα πλαίσια του προγράμματος “Η Γιορτή της Επιστήμης” θα αναδείξουμε το επιστημονικό εγχείρημα, τα επιτεύγματα της επιστήμης, όπως και τις μελλοντικές προοπτικές.    
Αργύρης Νικολαΐδης
Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Α. Π. Θ.
Συντονιστής προγράμματος
Οι μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης εφαρμόζονται στην εξερεύνηση αρχαιολογικών χώρων περίπου από το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Σκοπός τους είναι ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων και σήμερα είναι σε θέση να δώσουν σημαντικά στοιχεία στην αρχαιολογική έρευνα που σε μερικές περιπτώσεις είναι πλήρεις κατόψεις των θαμμένων οικοδομικών λειψάνων ή τρισδιάστατες απεικονίσεις των αρχαίων δομών.
Στηρίζονται στο γεγονός ότι οι θαμμένες αρχαιότητες αποτελούν διαταράξεις στην ομοιογένεια των πολύ επιφανειακών στρωμάτων της Γης και επομένως προκαλούν ανωμαλίες σε φυσικά ή τεχνητά πεδία. Οι ανωμαλίες αυτές καταγράφονται με μεγάλη ακρίβεια και σε λεπτομέρεια με τη βοήθεια κατάλληλων οργάνων, επακολουθεί επεξεργασία τους, η οποία σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύπλοκη ή επίπονη ή και τα δύο μαζί, και τελικά παρουσιάζεται μια χαρτογράφηση των υπεδάφιων δομών και λειψάνων.
Η χρησιμότητα των γεωφυσικών αποτελεσμάτων (συνήθως χαρτών) στην αρχαιολογική έρευνα είναι προφανής. Ο ανασκαφέας αρχαιολόγος μπορεί να κατευθύνει επιλεκτικά τη έρευνά του διανοίγοντας τα σκάμματα στα σημεία που υποδεικνύει η γεωφυσική έρευνα, να εξάγει συμπεράσματα και στη συνέχεια να τα προεκτείνει για όλη την περιοχή που μελετά στηριζόμενος στο γεωφυσικό χάρτη. Στις ημέρες μας, η γεωφυσική διασκόπηση γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με μικρό κόστος, ενώ συνήθως καλύπτει μεγάλες σχετικά εκτάσεις.
Στην παρούσα διάλεξη αναφέρεται επίσης η σύγχρονη ερευνητική προσπάθεια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, η οποία απέδωσε καινοτομικές προσεγγίσεις σε συγκεκριμένα αρχαιολογικά προβλήματα. Ένα από αυτά, ο εντοπισμός ταφικών μνημείων μέσα τε τύμβους αποτελούσε πάντα μία μεγάλη πρόκληση, η οποία αντιμετωπίστηκε με συγκεκριμένες μεθόδους που ανέπτυξε το Εργαστήριο. Ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση απετέλεσε η απεικόνιση του εσωτερικού του Καστά στην Αμφίπολη λόγω του μεγέθους του.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος με δελτία εισόδου (θέσεις περιορισμένες)

  • 23 Νοεμβρίου 2016
    Τετ     19:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ Μ2)