! ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ

ΤΕΕ ΤΚΜ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Π.Σ. Α.Π.Θ.
Διάλεξη του Hugo Hinsley, MA Dip. Arch Director Housing and Urbanism Programme, Architectural Association Graduate School

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 17 Ιανουαρίου 2013
    Πεμ     20:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)