! ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΕ ΤΚΜ - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Π.Σ. Α.Π.Θ.

Τόπος και Νεωτερικότητα: Η Αρχιτεκτονική του εκσυγχρονισμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Ομιλητές:

Παναγιώτης Τουρνικιώτης, καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Θέμα: "Αθήνα - Θεσσαλονίκη μετ' επιστροφής"

Γιώργος Πανέτσος, καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πάτρας
Θέμα: "Η Θεσσαλονίκη ως αρχιτεκτονική αφετηρία"

Νίκος Καλογήρου, καθηγητής Τμ. Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ.
Θέμα: "Η διαπραγμάτευση της νεωτερικότητας: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης"

Γιάννης Τσιώμης, καθηγητής, Διευθυντής Σπουδών EHESS, Παρίσι
Θέμα: "Παγκοσμιοποίηση και στρατηγικός σχεδιασμός στο Μεγάλο Παρίσι"


Εγκαίνια έκθεσης και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου σχεδιασμού:
"Θεσσαλονίκη 100+. Κρίση και απόκριση: σχεδιάζοντας το φαντ-αστικό μέλλον

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 21 Ιανουαρίου 2013
    Δευ     18:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ Μ2)