ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟ

ΟΜΜΘ
A' Μέρος
Ludwig van Beethoven
(1770-1827):
Σονάτα για πιάνο αρ. 26 σε μι ύφεση μείζονα, Op. 81a, "Les Adieux"
  Adagio - Allegro ("Les Adieux")
  Andante espressivo ("L’ Absence")
  Vivacissimamente ("Le Retour")

Frédéric Chopin (1810-1849):
Polonaise σε λα ύφεση μείζονα, Op. 53, "Heroic"
Barcarolle σε φα δίεση μείζονα, Op. 60

Β' Μέρος
Franz Liszt
(1811-1886):
Σονάτα για πιάνο σε σι ελάσσονα, S.178
  Lento assai
  Allegro energico
  Grandioso
  Andante sostenuto
  Allegro energico
  Andante sostenuto
  Allegro moderato
  Lento assai

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Βασίλης Βαρβαρέσος Πιάνο

Τιμές εισιτηρίων:
20€, 15€, 12€ (μαθητικά-φοιτητικά)
  • 30 Οκτωβρίου 2008
    Πεμ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)