ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ
Χρ. Σαμαρά: "Μακεδονική Ραψωδία"
Κ. Πάτρα: "Σταυραητός"

Β’ ΜΕΡΟΣ
Γ. Βακαλόπουλου: "Συμφωνία της Λευτεριάς"

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Βύρων Φιδετζής
Χορωδία Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Χορωδίας: Μαίρη Κωνσταντινίδου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 11 Δεκεμβρίου 2001
    Τρι     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)