ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α' Μέρος
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Don Giovanni - Εισαγωγή
Richard Strauss (1864-1949):
Κοντσέρτο για όμποε και ορχήστρα

Β' Μέρος
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
Συμφωνία αρ.40, σε σολ ελάσσονα, Κ.550

Ευάγγελος Χριστόπουλος: όμποε
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Βασίλης Χριστόπουλος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 07 Δεκεμβρίου 2001
    Παρ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)