Αίθουσα Φίλων Μουσικής

Η αίθουσα Φίλων Μουσικής είναι χωρητικότητας 1.400 ατόμων και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. Οι τρεις ζώνες φωτισμού με ενσωματωμένους προβολείς στο εσωτερικό της οροφής, σε συνδυασμό με την άριστη ακουστική, διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για τον πολυλειτουργικό ρόλο της.

     * Χωρητικότητα
     * Τεχνικές λεπτομέρειες
     *
Φωτογραφίες & Κατόψεις