Εκδηλώσεις

30 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.
Συνέδριο
28 Σεπτεμβρίου 2022  
Διοργάνωση: ARTION