Εκδηλώσεις

Ελληνική Μουσική
12 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ARTWAY ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΝ
Σύγχρονη Μουσική
12 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
08 Οκτωβρίου 2018  
EDUACT - Ο.Μ.Μ.Θ.