Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (31/1/2019)

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού)


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Προκήρυξη θέσης καλλιτεχνικού διευθυντή

Επιστροφή