Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (13/11/2018)

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία
Διακήρυξη προμήθειας μηχανημάτων προβολής 2018 - ΚΗΜΔΗΣ
ΤΕΥΔ Διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων προβολής

Επιστροφή