Σύνολο Ιστορικής Τουρκικής Μουσικής Istanbul του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Δημοκρατίας

Ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό να καταστήσει δυνατή την εκτέλεση και προώθηση της κλασσικής τουρκικής μουσικής και ειδικότερα της μουσικής Σουφισμού και της μουσικής Μεχτέρ (Οθωμανική στρατιωτική μουσική), οι οποίες είναι από τις σημαντικότερες πολιτιστικές αξίες της Τουρκίας, διατηρώντας το μοναδικό τους στυλ και τα χαρακτηριστικά απόδοσης, όπως επίσης και την έρευνα και μελέτη στον κλάδο αυτό. Το Σύνολο, το οποίο λειτουργεί ως δυο ομάδες, του Σουφισμού και του Μεχτέρ, μαζί με τα πολύτιμα κλασσικά μουσικά έργα που εκτελούνταν στην Οθωμανική στρατιωτική μουσική μπάντα ώσπου να καταργηθεί το 1826 μαζί με τη Λέσχη των Γενιτσάρων και στους τεκέδες ώσπου να κλείσουν το 1925 και έφτασαν ως τις μέρες μας, πρόσθεσε και νέα κομμάτια στο ρεπερτόριο του.
Το Σύνολο Ιστορικής Τουρκικής Μουσικής Istanbul του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, συνεχίζει τις εργασίες μελέτης και εκτέλεσης, γνωρίζοντας την σημαντική της λειτουργία στην παρουσίαση της τουρκικής μουσικής της οποίας οι ρίζες φτάνουν στα βάθη της ιστορίας, με τις παγκόσμιες διαστάσεις της στους σύγχρονους λάτρεις τέχνης και στην μετάδοση της ως μία ευλογημένη παρακαθήκη στις επόμενες γενιές.

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες