Τάσος Τρίκκας

Ο Τάσος Τρίκκας είναι ιστορικός ερευνητής, δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Έργα του, μεταξύ άλλων:
ΕΔΑ, το νέο πρόσωπο της Αριστεράς (ΘΕΜΕΛΙΟ, 2009)
Οκτωβριανή Επανάσταση 1917-2017: Από το όραμα στην πράξη (ΘΕΜΕΛΙΟ, 2017)