Λεωνίδας Εμπειρίκος

Ο Λεωνίδας Εμπειρίκος είναι ιστορικός. Γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Ασχολείται με τις μειονότητες στην Ελλάδα. Συνεργάτης του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Από το 1980 μέχρι σήμερα ασχολείται με τη δημοσίευση των καταλοίπων του Ανδρέα Εμπειρίκου.