Πέτρος Πιζάνιας

O Πέτρος Θ. Πιζάνιας γεννημένος το 1947 είναι ομότιμος καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστήμιου. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην École des Hautes Études en Sciences Sociales. Στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς από το 1970 έως το 1989 και συνεργάτης πολλών ημερήσιων εφημερίδων. Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1998-2014). Επισκέπτης Καθηγητής σε γαλλικά πανεπιστήμια, Διευθυντής της έδρας Unesco του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – Ανδρέας Παπανδρέου, σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας το 1997-98, αρμόδιος για την εισαγωγή της αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για την κατάργηση της επετηρίδας διορισμών. Από το 2000 διευθύνει το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφιακή βάση προσωπογραφικών δεδομένων του ελληνικού Διαφωτισμού, της Φιλικής Εταιρείας και των στελεχών της Επανάστασης 1700 – 1832 - Ο Ερμής των Νέων Ελλήνων». Δημοσίευσε επιστημονικά άρθρα στα Ιστορικά, στα Annales ESC και σε άλλα περιοδικά. Τα βιβλία του είναι: Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα 1841-1923 (ΜΙΕΤ 1985), Οικονομική ιστορία της ελληνικής σταφίδας. 1851-1912 (Εμπορική Τράπεζα 1988), Η κίνηση των τιμών στην Ελλάδα ιθ’ αρχές κ’ αιώνα (ΜΙΕΤ 1991), Οι φτωχοί των πόλεων (Θεμέλιο 1993), Οι χρόνοι των ανθρώπων (Αλεξάνδρεια 2002), Η ελληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός (Κέδρος 2009) και Η ιστορία των Νέων Ελλήνων. Από το 1400 έως το 1820 (Εστία 2015).