Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α’ Μέρος
Εισαγωγή θα ανακοινωθεί
E. Strauss: Κοντσερτίνο για κόρνο, Έργο  8
 
Β’ Μέρος
L. v. Beethoven: Συμφωνία Aρ. 6 σε Φα μείζονα, Έργο 68 (Ποιμενική Συμφωνία)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 01 Νοεμβρίου 2017
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ