Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α’ Μέρος
L. v. Beethoven: Εισαγωγή "Κοριολανός", Έργο 62
E. Strauss: Κοντσερτίνο για κόρνο, Έργο  8

Β’ Μέρος
L. v. Beethoven:
Συμφωνία Aρ. 4, σε Σι ύφεση μείζονα, Έργο 60

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 01 Νοεμβρίου 2017
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)