Εκδηλώσεις

Μουσική Δωματίου
13 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Μουσική Δωματίου
20 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. / 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ