Εκδηλώσεις

Χορωδιακή Μουσική
26 Απριλίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
28 Απριλίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
29 Απριλίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
09 Μαΐου 2018  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Σ.Φ.Μ.Θ.