Εκδηλώσεις

Σύνθετη Εκδήλωση
29 Ιουνίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σύνθετη Εκδήλωση
30 Ιουνίου 2017  
ROBIN 4 ARTS GmbH