Εκδηλώσεις

Έντεχνη Ελληνική Μουσική
30 Απριλίου 2018  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ