Εκδηλώσεις

Όπερα
25 Νοεμβρίου 2017  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (SKULL OF YORICK PRODUCTIONS) - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - OPERA CLASSICA EUROPA