Εκδηλώσεις

Μπαλέτο
08 Ιουνίου 2018  
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ FULL OUT
Μπαλέτο
09 Ιουνίου 2018  
Χ.Α.Ν.Θ.
Μπαλέτο
09 Ιουνίου 2018  
Χ.Α.Ν.Θ.
Μπαλέτο
09 Ιουνίου 2018  
Χ.Α.Ν.Θ.