Εκδηλώσεις

Έντεχνη Ελληνική Μουσική
30 Μαρτίου 2018  
PURE ART
12 Μαρτίου 2018  
EDUACT - Ο.Μ.Μ.Θ.
08 Μαρτίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Α.Π.Θ.