Εκδηλώσεις

Συμφωνική Μουσική
30 Δεκεμβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26 Δεκεμβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ADAM PRODUCTIONS