Εκδηλώσεις

Έντεχνη Ελληνική Μουσική
27 Μαΐου 2017  
ART-TC Live
Συνέδριο
25 Μαΐου 2017  
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠ-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ-ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ-ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-ΠΣΧΜ