Εκδηλώσεις

Συμφωνική Μουσική
27 Απριλίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Χορωδιακή Μουσική
26 Απριλίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
16 Απριλίου 2018  
EDUACT - Ο.Μ.Μ.Θ.
08 Μαρτίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Α.Π.Θ.