Εκδηλώσεις

Συμφωνική Μουσική
26 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
08 Οκτωβρίου 2018  
EDUACT - Ο.Μ.Μ.Θ.