Εκδηλώσεις

21 Δεκεμβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'SUONO ITALIANO'
03 Δεκεμβρίου 2018  
EDUACT - Ο.Μ.Μ.Θ.